Allerede i udviklingsprogrammet for Viby Sjælland (Det såkaldte Zebraby-projekt fra marts 2014) hed det under punktet Sammenhæng og gode forbindelser den gang bl.a.: Der skal der være fokus på gode og trygge skift mellem transportformer fremover. Vi skal se på …

Ny parkering og afsætningsplads ved Viby stations vestside Read more »