Tidl. Ramsøborgmester er død

Henry Berg Olsen

Mindeord over Henry Berg Olsen

Det er med vemod at jeg modtog beskeden om at Ramsøs tidligere Borgmester Henry Berg Olsen er død i en alder af 91 år.
Henry har haft et langt, spændende og udbytte- og indflydelses rigt liv. Henry var venstrepolitikere, og har siden ungdommen interesseret sig for politik, kom i sognerådet for Ørsted Dåstrup i 1962 og i 1966 blev han formand for sognerådet frem til kommunesammenlægningen i 1970 hvor han avancerede til Borgmester for Ramsø kommune frem til 1988.
Henry var også i en periode medlem af Roskilde Amtsråd.
I hele perioden hvor Henry var borgmester gennemgik Ramsø en stor udvikling, mange nye tilflyttere, flere boligområder, der blev bygget skoler, daginstitutioner, og et nyt Rådhus, idrætsanlægget blev flyttet og meget mere. Den beslutning som Henry nok var mest glad for, var etableringen og bygningen af Ældrecenteret Toftehøjen, som nogle af de sidste år blev hans hjem sammen med hustruen Elsebeth der døde i 2016.
Henry var et menneske, som alle kunne lide og gerne ville tale med, han lyttede til borgerne, dannede sine meninger om alle de aktuelle emner, som siden skulle gennemføres og besluttes i kommunalbestyrelsen.
Jeg har arbejdet sammen med Henry i mange år, og satte stor pris på hans viden, og hans væremåde, Henry var meget social. I 1986 modtog han Ridderkorset for arbejdet som borgmester og kommunalpolitiker gennem alle årene.

Æret være Henry Berg Olsens minde
Inga Skjærris
Tidl. Borgmester Ramsø kommune