215.000 deltog i Tourfesten i 2022

Nu er den samlede evaluering af den danske tourstart klar. Den viser, at Tourstarten i Roskilde var velbesøgt, og at Roskilde fik skabt en gul folkefest sammen med de mange frivillige. Samtidig viser evalueringen i Roskilde, at det lykkes at brande fællesskabet og sammenholdet i Domkirkebyen.

Evalueringen sætter tal på effekten af den danske Grand Départ

I en måling omkring startområdet, eksklusive Roskilde Festivals areal, blev der på dagen målt flere end 215.000 tilskuere, hvoraf 135.000 var besøgende udefra. Roskilde Festival har oplyst, at ca. 15.000 af deres publikum forlod festivalområdet og deltog i den gule folkefest.

Evalueringen fortæller også, at hele 98 procent af de frivillige havde en god eller rigtig god oplevelse med at bidrage til en vellykket afvikling af 2. etape. 87 procent af de frivillige er stolte af at have været med til at organisere Tour de France i deres by. Over halvdelen af de frivillige har efter Tour de France fået mere lyst til at engagere sig som frivillige i forbindelse med lignende events i fremtiden.

Evalueringen viser også, at Roskilde i fælleskab lykkes med at brande byen, og samtidig formåede at etablere varige nye samarbejdsrelationer mellem handelslivet, erhvervslivet, foreninger og turistorganisationen Visit Fjordlandet.

– Det var en kæmpe fornøjelse at opleve det enorme engagement omkring Tourstarten, fra kulturliv, frivillige, erhverv, handel, borgere og turisme. Tak for det! Det går direkte over i nye samarbejder, som skaber oplevelser og energi i alle tiders Roskilde, understreger borgmester Tomas Breddam.

Og de besøgende i Roskilde er ifølge evalueringen enige med borgmesteren i, at det var en kæmpe fornøjelse at deltage i starten på 2. etape. For hele 91 procent oplevede, at Tour de France i høj eller meget høj grad levede op til deres forventninger.

Roskilde er en oplevelses – og handelsby

Roskilde Handel har sammen med kommunen og en lang række andre aktører lagt et stort arbejde i at sikre, at Roskilde var helt klar til at modtage de mange besøgende lørdag den 2. juli.

-Umiddelbart tænker de fleste nok, hvorfor skal en handelsforening bruge en masse krudt på et cykelløb, der kun varer en dag – og hvor de besøgende primært kommer for at se cykelløbet. Men det handler jo om, at vi sammen viser det bedste af Roskilde frem, når alles øjne peger på os. Det gavner handlen på lang sigt, hvis folk gerne vil flytte hertil og leve i Roskilde, og det samme gælder store firmaer med mange arbejdspladser. Alt det skaber et stærkere økonomisk grundlag, både for kommunen og byens handelsliv, forklarer citymanager Henrik Peter Reisby.

Roskilde Handel har sammen med blandt andet Erhvervsforum Roskilde været drivende kræfter i forhold til udsmykning og virksomhedsaftaler.

Et perfekt udstillingsvindue

Millioner af seere fra 190 lande så med, da Tour de France startede her i Roskilde. Og noget tyder på, at det har lokket flere besøgende til Roskilde.

I 2022 har Roskildeområdet haft flere overnattende gæster i forhold til 2019, der var det sidste normale år før corona. Thomas Mahler, der er direktør for den lokale turistorganisation ‘Visit Fjordlandet’, fortæller, at tallene for overnattende gæster er meget positive.

– Flere danskere har besøgt vores område. Samtidig er de internationale gæster også på vej tilbage, især tyskere og hollændere – men også fra Frankrig, Belgien og de andre nordiske lande. Vi havde mange tyske og andre udenlandske journalister forbi, før Touren kom, og det resulterede i mange artikler om Roskildeområdet. Så vi er overbevist om, at Tour de France har skabt stor interesse for vores område. Nu glæder vi os til at se den fremtidige virkning, forklarer Thomas Mahler.

Den samlede evalueringsrapport er bestilt og betalt af Grand Départ Copenhagen Denmark I/S og udarbejdet uafhængigt af Geelmuyden Kiese, Epinion, Infomedia, Visit Denmark og Teleselskabet 3.

Læs hele rapporten på letourcph.dk.