Ændring af Trekanten på vej

Anlægsprojekt ved Damgårdsvej og Trekanten er så småt i gang

Roskilde kommune informerer: Vi anlægger nye cykelstier på begge sider af Ørstedvej og Damgårdsvej, samt signalanlæg i det nye firbenede kryds Damgårdsvej/Tofthøjvej/Ørstedvej. Der vil ligeledes blive anlagt et nyt regnvandsbassin i det nordlige hjørne af krydset for at kunne håndtere den stigende mængde vand fra Damgårdsvej og Ørstedvej.
Der anlægges en ny cykelsti på nordsiden af Ørstedvej fra viadukten til Børnehuset Solstrålen. Dermed bliver der ensrettede cykelstier i begge sider af Ørstedvej. Langs Damgårdsvej anlægger vi nye cykelstier i begge sider fra krydset og ud til bygrænsen, hvor Skousbo-udstykningen ender. Tofthøjvej rettes ud, så det ikke længere er et skævt kryds, men fremover vil indgå i et signalreguleret firbenet kryds.
Flagstængerne og elforsyningsskabet på det grønne område ved krydset vil blive flyttet til den nyvundne plads øst for Tofthøjvej.
Tidsplan, trafik og omkørsel.
Entreprenøren starter nu med at gøre byggepladsen klar. De placerer byggepladsen/oplagspladsen ved Damgårdsvej på grusarealet og kommer til at dele arealet med BaneDanmark.
Fra midten af juni til cirka 31. juli vil Tofthøjvej være spærret, da den bliver omlagt til nyt forløb. Adgang til stationen, Tofthøjvej, Tofthøjparken, Skolevej mv., bliver ad Parkvej og Skolevej. Den foreløbige omkørselsrute er skitseret på billedet. Følg skiltene entreprenøren stiller op, da det kan afvige fra billedet.

Frem til ca. 1. december 2023 vil der være anlægsarbejder langs Damgårdsvej og Ørstedvej. Her vil der være løbende signalregulering (vekselvis ensretning) langs vejene. Vi forventer ikke at det bliver nødvendigt at lukke viadukten.