Bredt nyvalgt ældreråd i Roskilde Kommune

Geografisk er der valgt kandidater fra Gadstrup, Viby, Gundsømagle, Svogerslev, Jyllinge og Roskilde.

Alle stemmer er talt op, og der er navn på de 13, der er valgt til Ældrerådet. Topscorer blev Erik Strand med 1202 stemmer, fulgt af Marie Jørgensen med 918 stemmer. På tredjepladsen kom Flemming Friis Larsen med 874 stemmer. Det nye Ældreråd kommer således til at bestå af både nye og kendte medlemmer:

–  Jeg ønsker alle 13 medlemmer tillykke med valget. Samtidig vil jeg gerne sig tak for hjælpen til alle de frivillige, som har gjort valget muligt, siger Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

12.999 borgere har afgivet deres stemme

Hele 24 borgere stillede op – 13 kom ind. I alt afgav 12.506 borgere over 60 år en stemme på en af de 24 opstillede kandidater. 461 stemte blankt og der var 32 ugyldige stemmer.

Samlet har 12.999 borgere over 60 år afgivet stemme. Dette svarer til en stemmeprocent på 56 %. Dette er et fald på 10 procentpoint fra 2017, hvor stemmeprocenten var på 66 %. Her kunne man godt forestille sig, at corona spiller ind og har holdt nogle borgere hjemme. Der var nemlig også 50% flere brevstemmer end ved sidste ældrerådsvalg. Ca. 1500 stemte denne gang pr. brev.

Sammenlagt deltog 84 valgtilforordnede og valgstyrere på de 19 valgsteder i Roskilde Kommune til at gennemføre fremmødevalget tirsdag den 16. november 2021 til Ældrerådet.

 FAKTA
• I Roskilde Kommune består Ældrerådet af 13 personer.
• Ældrerådet varetager ældre borgeres interesser i Roskilde Kommune.
• Ældrerådet vælges for en fireårig periode. Det nye Ældreråd sidder fra 1. januar 2022 til og med 31. december 2025.
• I 1995 blev det ved lov bestemt, at der skulle vælges ældreråd i alle danske kommuner. Loven trådte i kraft d. 1. januar 1997.