Eftersyn lukker Roskilde Badet i julen

Roskilde Badet har netop haft den traditionelle 1-års gennemgang af bygningen. Der er fundet nogle forhold, som skal udbedres, og som dækkes af garantien. Derfor vil det nye 50 m. bassin, aktivitetsbassinet og terapibassinet være lukket fra 6. december.

“En 1-års gennemgang af et byggeri er netop det tidspunkt, hvor vi som bygherre har en mulighed for at få udbedret forhold “på garantien”.
Vi har valgt at få det hele ordnet samtidig, så generne for brugerne bliver koncentreret til en kort periode.
Hvis noget af arbejdet er klar hurtigere, end entreprenøren forventer, så åbner de dele selvfølgelig med det samme”, siger vicekommunaldirektør Martin Lindgreen

Mens aktivitetsbassinet og terapibassinet åbner igen mellem jul og nytår, kræver 50 m. bassinet mere tid og vil være klar igen midt i januar. Det gamle 25 m. bassin og varmtvandsbassin er åbent, ligesom saunaer, ir-sauna og dampbad stort set vil være åbent hele tiden.

Siden den nye svømmehal åbnede i juni 2021, har den været rigtig flot besøgt. Der er i perioden solgt godt 63.000 enkeltbilletter + klippekort og sæsonkort. Desuden er der ca. 1.800 foreningsbrugere og 800 folkeskoleelever om ugen.

Om 1-års gennemgang

I forbindelse med alle byggerier laves en 1-års og en 5-års gennemgang, hvor byggeriet gennemgås for fejl. Disse fejl har entreprenøren ret og pligt til at udbedre.

På Roskildebadet er der konstateret forhold, der hver især ikke kræver en akut nedlukning. Men med det samlede billede af reparationer, der kræver delvis nedlukning, er det hensigtsmæssigt at udføre reparationerne på én gang.

Grunden til at de udføres nu er, at det er 1 år siden, at betonarbejderne blev afleveret af entreprenøren. Udbedringen af fejl udføres af entreprenøren uden udgift for kommunen.

Hvad skal der ordnes?

I 50 m. bassinet er det “udligningstanken”, der skal tømmes og have en coating. Coatingen har en tørretid på 13 dage, og herefter skal vandprøver afgøre, om alt er ok. Udligningstanken er der, hvor overskydende vand løber hen, når der er mange i bassinet. Bassinet er sat til at åbne igen den 13. januar, hvor resultaterne af vandprøverne forventes klar.

I aktivitetsbassinet og terapibassinet har man ved 1-års gennemgangen konstateret, at en varmeveksler og nogle rør skal skiftes. Det betyder, at alt vandet skal ud og fyldes på igen med efterfølgende vandprøver. Bassinerne vil ifølge planen være klar til brug lige før nytår.

I saunaområdet er det mindre ting, der skal ske – fx at fuger skal skiftes. Det kan betyde, at der lukkes i nogle kortere perioder.

Da der stadig vil være mulighed for at svømme, benytte varmtvandsbassin og wellnessfaciliteter, vil der ikke være en delvis refusion af månedskort eller billetpriser i perioden, hvor arbejdet pågår.

I forbindelse med planlægningen af udbedringsarbejdet er de forskellige foreninger blevet orienteret.

Følg med på:

facebook.com/RoskildeBadene

www.roskildebadene.dk