Farvel til tobak i skoletiden

Skole- og Børneudvalget har besluttet, at der fra 1. januar 2021 indføres tobaksfrie miljøer for børn og unge.  
Hidtil har det været forbudt for skoleelever at ryge på skolens område i skoletiden. Nu har Skole- og Børneudvalget besluttet at udvide forbuddet til også at gælde uden for skolen. Samtidig udvides forbuddet til at gælde overalt, hvor kommunen har børn og unge i sin varetægt, dvs. også fx klubber og ungdomsinstitutioner.   
– Vi har også et ansvar for, at børn og unge lærer sunde vaner, mens de vokser op. Derfor vil vi nu sætte en stopper for tobak og lignende produkter i skoletiden. Vi lægger os op ad intentionerne i den kommende lovgivning, hvor hensigten er, at børn og unge skal færdes i tobaksfrie miljøer hele skoledagen, også uden for skolen, siger Jette Henning, formand for Skole- og Børneudvalget. 

Når de tobaksfri miljøer er indført, vil det ikke være tilladt for børn og unge at ryge eller anvende tobaksvarer, e-cigaretter, tobakssurrogater eller urtebaserede rygeprodukter i den tid, hvor de er i fx klub eller skole. Heller ikke, hvis de forlader klubbens eller skolens område i løbet af denne tid. Skoler, klubber og andre tilbud på Skole- og Børneudvalgets område skal lokalt i samarbejde med elever, unge og bestyrelser drøfte, hvordan de bedst muligt kan håndtere indførelse af tobaksfrie miljøer for børn og unge. 
Roskilde Kommunes Sundhedscenter har oprettet en hjemmeside til støtte for det lokale arbejde med at indføre tobaksfri miljøer. Hjemmesiden indeholder gode råd og anbefalinger til at indføre tobaksfri skoletid, inspiration til røgfrie aktiviteter, konkurrencer, pjecer, viden om tobak og meget mere.
Den findes på adressen roskilde.dk/roegfri-skoletid. 

FAKTA
Lovforslaget og tobaks- og røgfrie miljøer er udsat. Det forventes at træde i kraft den 1. januar 2021, men er endnu ikke fremsat.