Helhedsplan for Viby vedtaget

Helhedsplan-vedtaget

Byrådet besluttede bymidte

Roskilde Byråd vedtog på deres seneste møde Helhedsplanen for Viby bymidte. Planforslaget har været offentlig fremlagt siden Høstfesten 2015, været i høring og behandlet på borgermøde i efteråret.

Helhedsplanen beskriver løsningsforslag for trafikale og bebyggelsesmæssige forhold i hele bymidten. Planen giver også løsningsforslag til udviklingen af Cosmosgrunden med bud på pladsdannelser, boliger, handel og fællesområder med rammer til aktiviteter og rekreative ophold. Heldhedsplanen kan findes her: Helhedsplan Viby

Lige nu forhandles der med ejere af bygningerne på torvet, så skal der laves lokalplaner for området, budgetlægges, findes midler og laves tidsplaner.