Ny asfalt til pipkvarteret i Viby

Ny asfalt på vej

Plan- og Teknikudvalget har besluttet hvilke veje og stier, der skal have ny asfalt i år. 48 projekter er kommet på listen: Asfalt på vej

Vi kigger på en kombination af trafikmængden, vejens eller stiens nuværende tilstand, vejens betydning og indmeldinger fra “Giv et praj”-app´en, når vi udvælger strækningerne. Derudover har folk fra kommunen selvfølgelig været ude og kigge på stederne” forklarer siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Claus Larsen.

“Det er lidt af en vandrehistorie, at vi ikke sørger for at snakke sammen med dem, der skal grave i vejen til fx fjernvarme eller fibernet. Det passer faktisk ikke.
Vi har været i dialog med de såkaldte ledningsejerne, for at det i videst muligt omfang kan undgås, at de graver i de nyasfalterede veje. Men der kan jo opstå behov for akutte ledningsarbejder, som vi ikke kan forudse.
Et eksempel på at vi taler sammen, er Københavnsvejs cykelstier fra Røde Port til Ringvejen, som virkelig trænger til ny asfalt. Her venter vi til FORS A/S er færdig med at renovere vand, varme og kloak på strækningen”
, fortæller Claus Larsen.

Hele listen over hvilke overordnede veje, lokalveje, industriveje og boligveje der forventes at få ny asfalt i år kan findes på Roskilde Kommunes hjemmeside. For Viby Sjælland bliver det Fasanvej, Spurvevænget, Ternevej inkl. sidevejene, Solsortevej, Mågevej og Svalevænget – i daglig tale pipkvarteret i Viby.

Noget af det er udskudte arbejder fra sidste år forklarer ingeniør Anita Udholm Madsen fra Roskilde Kommune fordi vi slap op for både penge og tid sidste år. Asfalt består bl.a. af olieprodukter som er blevet væsentligt dyrere og så kan asfaltarbejder først laves efter påske og indtil ca. 1. november. Og så handler det også om at vejene skal være klar, fx at fortovene skal være færdigrenoverede før der kommer ny asfalt på vejen.