Pædagogiske assistenter uddannes i Roskilde

Fra årsskiftet bliver det muligt at tage uddannelsen på ZBC Roskilde

Som led i Roskilde Kommunes indsats for høj kvalitet og faglighed skal et nyt samarbejde få flere til at uddanne sig til pædagogisk assistent. Kommunen tilbyder elevpladser og elevløn.

Pædagoger og uddannet pædagogisk personale er en mangelvare, og det gælder også i Roskilde Kommune. Roskilde Kommune har ambitioner om at øge andelen af uddannet personale for at sikre høj kvalitet i dagtilbuddene.

Derfor vil ZBC og Roskilde Kommune indgå et samarbejde, der skal få flere til at uddanne sig til pædagogisk assistent, evt. med mulighed for at videreuddanne sig til meritpædagog. Konkret betyder aftalen, at det fra januar 2023 bliver muligt at tage hele uddannelsen til pædagogisk assistent på ZBC Roskilde. Samtidig stiller kommunen elevpladser til rådighed for kvalificerede ansøgere og elevløn fra første dag på uddannelsens grundforløb 2.

Samarbejdet med ZBC er en del af en bred strategi i Roskilde Kommune om at øge andelen af uddannet pædagogisk personale for at sikre høj kvalitet i daginstitutionerne. Et tiltag i strategien er at tilbyde uddannelsen som pædagogisk assistent.

– Samarbejdet med ZBC er ambitiøst, for i Roskilde Kommune vil vi sikre høj kvalitet i vores tilbud til børn og unge. Her spiller uddannet personale som pædagoger og pædagogiske assistenter en nøglerolle. De pædagogiske assistenter får et fagligt fundament for at løse og understøtte pædagogiske opgaver, så vi ser frem til, at uddannelsen kommer til byen, siger formand for Skole- og Børneudvalget Bent Jørgensen.

Samarbejdet mellem ZBC og Roskilde Kommune betyder, at flere nu vil få mulighed for at uddanne sig til pædagogisk assistent, da kommunen stiller flere elevpladser til rådighed og samtidig giver allerede ansatte medarbejdere mulighed for at tage uddannelsen.

Vi må hvert år give afslag til mange ansøgere, så vi er meget glade for, at flere nu vil få mulighed for at tage uddannelsen. Samtidig ved vi, at løn allerede fra grundforløb 2 betyder, at flere reelt får mulighed for at tage uddannelsen, eksempelvis voksne der har lyst til en ny karrierevej, siger Glenny Hansen, der er uddannelsesdirektør på ZBC.

Når eleverne bliver færdige med uddannelsen, vil der være masser af spændende karriereveje, uanset om drømmen er at arbejde med børn, unge eller voksne med særlige behov. Uddannelsen som pædagogisk assistent kan også være et springbræt til at videreuddanne sig til meritpædagog, som der er stor efterspørgsel på.

– I Roskilde Kommune prioriterer vi det pædagogiske område højt, og der er gode muligheder for udvikling, dygtige kolleger og høj faglighed. Den pædagogiske assistentuddannelse vil være rigtig relevant for vores unge borgere, der endnu ikke er i job, og som drømmer om en fremtid inden for det pædagogiske felt. Det gælder også for borgere, der er blevet ledige, og som vil styrke deres pædagogiske kompetencer, siger formand for Skole- og Børneudvalget Bent Jørgensen.

Fakta:
Uddannelsen til pædagogisk assistent
Uddannelsen består af et eller to grundforløb på 20 uger, afhængigt af hvornår man har afsluttet grundskolen. Derefter starter eleven på hovedforløbet, som består af skiftevis skoleforløb og arbejde i kommunens tilbud.På uddannelsen lærer eleverne blandt andet om pædagogik, natur og udeliv, bevægelse og idræt, sundhed samt psykologi.Uddannelsen giver den pædagogiske assistent et fagligt fundament til at kunne varetage og understøtte pædagogiske opgaver som fx pædagogiske aktiviteter og forældresamtaler.Med en pædagogisk assistentuddannelse er det muligt at videreuddanne sig til pædagog.