Roskildedensere bliver spurgt om deres sundhed

2.000 tilfældigt udvalgte borgere over 16 år i Roskilde Kommune bliver nu spurgt om, hvordan de har det. Det sker for at kunne fremme folkesundheden i et samarbejde mellem kommune og region.

Spørgeskemaet er en del af en landsdækkende sundhedsundersøgelse, som har til formål at beskrive borgernes oplevelse af deres trivsel, sundhed og sygdom. Skemaet landede i e-boks i fredags. Svarene vil give et vigtigt grundlag for at igangsætte fremtidige sundheds- og forebyggelsesindsatser til borgerne i Roskilde Kommune, som er målrettet deres behov.

“Med så omfattende en undersøgelse af roskildeborgernes helbred får vi et indblik i borgernes sundhed og trivsel, der er meget unikt. Denne viden skal anvendes til at vurdere aktualiteten af de nuværende kommunale sundhedstilbud og hjælpe os med den løbende tilpasning af de borgernære indsatser. Undersøgelsen betyder, at vi kan skabe tilbud, der giver borgerne den bedste vejledning og hjælp, uanset om det gælder rygestop, følger af kronisk sygdom, smerter eller mental mistrivsel” fortæller Morten Gjerskov, formand for Sundheds- og Omsorgsudvalget.

Det er fjerde gang siden 2010, at undersøgelsen “Hvordan har du det” foretages. Undersøgelsen er den største af sin art, og den vil give et billede af, om danskernes sundhed og trivsel er blevet bedre gennem årene, og hvor i landet, der er særlige udfordringer. Og netop i denne tid, hvor corona-pandemien påvirker hele landet, så er det centralt at få et indblik i danskernes sundhed.

Hvordan stod det til hos danskerne sidst?

Resultatet fra undersøgelsen i 2017 viste, at det haltede med danskernes sundhed på flere områder. Bl.a. viste svarene, at over halvdelen af de voksne danskere var overvægtige, og at flere unge røg og trivedes dårligt.

Svarene fra 2017 førte til en række nye lokale tiltag, netop dér hvor behovet var størst. Eksempelvis opstod lokale initiativer som Mandefællesskaber, der er et fællesskab kun for mænd over 60 år, samt et tilbud for unge mellem 16-30 år, som oplever symptomer på stress, angst og/eller depression.

Om undersøgelsen:
I alt er spørgeskemaet sendt til 300.000 danskere i deres e-boks eller med postvæsnet. For at få de bedste resultater er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaerne.

Dette års resultat af undersøgelsen offentliggøres i marts 2022. Resultaterne bliver samlet på hjemmesiden danskernessundhed.dk, hvor man også kan læse resultaterne fra tidligere undersøgelser.

Hvis du er udtrukket til at være med i undersøgelsen, vil spørgeskemaet “Hvordan har du det?” blive sendt til din digitale postkasse eller omdelt med almindelig post. Hvis du udfylder spørgeskemaet, deltager du i lodtrækningen om en række forskellige pengepræmier.

Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgt, og det er frivilligt, om du vil deltage. Spørgeskemaet vil enten komme fra din region eller fra Statens Institut for Folkesundhed. Du kan kende skemaet på, at det hedder “Hvordan har du det?”