Solcelleparker og store vindmøller kræver dialog med lokalsamfundet

Stor vindmølle – foto: Roskilde Kommune

Debatten om, hvor store såkaldte VE-anlæg kan opstilles, har været ophedet gennem længere tid.
Nu har Roskilde Kommunes Plan- og Teknikudvalg vedtaget retningslinjer, der skal sikre, at alle lokale argumenter kommer på bordet, inden politikerne tager en beslutning.

“Klimakrisen er alvorlig, og vi skal strække os langt for at gøre plads til bæredygtig energi. Det er jeg helt sikker på, at vores borgere også er bevidste om.
Når nye solcelleparker og vindmøller er på tegnebrættet, skal dialogen altid starte med dem, der har lokalkendskabet, og som kan pege på de bedste placeringer af de nye anlæg.
Ingen har veto i den her diskussion, men vi skal have det bedst mulige grundlag for at tage en beslutning”
, siger borgmester Tomas Breddam, Roskilde Kommune.

Kommunerne har afgørende rolle

Selvom der er planer om en solcellepark eller en stor vindmølle på en privat mark, vil der som regel altid være behov for en ny lokalplan og en miljøvurdering, når der skal opsættes større anlæg nye steder. Derfor får kommunerne en afgørende rolle.

“Med vores retningslinjer vil vi sikre, at projektejere kan få en uformel første screening af deres projekter, så de er realistisk i forhold til kommuneplan, lokalplaner osv.
Når det er gennemført, stiller vi til gengæld krav om, at dem, der har et projekt, sikrer sig, at det er diskuteret lokalt, hvis det skal blive til noget”,
siger formand for Roskilde Kommunes Plan- og Teknikudvalg, Claus Larsen.

Projektejere skal holde dialogmøder

Roskilde Kommunes Plan- og Teknikudvalg har besluttet, at allerede i den indledende dialog om et stort energiprojekt skal der være fokus på lokal opbakning, respektafstand, afskærmende beplantning og projektets bidrag til natur og biodiversitet.

Projektejeren skal derfor tage en dialog med de nærmeste berørte naboer allerede før, politikerne i det hele taget bliver orienteret om en evt. kommende sag.

Viser det sig, at sagen kommer på politikerne bord, skal projektejeren indkalde til et egentligt dialogmøde med lokalsamfund for at sikre lokal en forankring og opbakning.

Først herefter kan der komme en politisk beslutning om at starte arbejdet med en lokalplan og en eventuel miljøvurdering.

Fakta

Roskilde Kommunes procedure for håndtering af sager om større anlæg for vedvarende energi:

 1. Indledende dialog med projektejer/udvikler, herunder fremsendelse af fuldmagter fra grundejere
   
 2. Indledende faglig screening af henvendelsen i forhold til landskab, natur, naboer og lign. med henblik på at afgøre om den pågældende placering er realistisk
   
 3. Opfølgende dialog med projektejer om projektets realiserbarhed og vigtige opmærksomhedspunkter til håndtering, såfremt det skal gå videre, herunder sikring af, at projektejer tager dialog med nærmeste berørte naboer forud for en politisk orientering
   
 4. Politisk orientering om projektet i Plan- og Teknikudvalget samt Klima- og Miljøudvalget, herunder orientering om andre indkomne forespørgsler, der måtte være blevet afvist af forvaltningen på baggrund af den indledende faglige screening
   
 5. Indkaldelse til dialogmøde med lokalsamfund med henblik på at sikre lokal forankring og opbakning. Som udgangspunkt er projektejer mødevært og afsender af invitation
   
 6. Politisk beslutning om at igangsætte lokalplan og eventuel miljøvurdering af planlægning og projekt.