15.000 el-biler i Roskilde i 2030

For at nå det nationale mål om at 40 pct. af bilejerne har elbil i 2030, skal der være 15.000 elbiler i Roskilde Kommune. Det betyder, at der skal opstilles et meget stort antal ladestandere i de kommende år. Kommunens Klima- og Miljøudvalg og Plan- og Teknikudvalg har set på, hvordan det kan ske.

“I Roskilde Kommune er eldrevne transportmidler en vigtig del af omstillingen til et sundere og mere bæredygtigt samfund. Udskiftningen til el som drivmiddel skal bidrage til Danmarks målsætning om at reducere CO2-udledningen med 70 procent i 2030, hvor det samtidig skal være slut med salg af diesel- og benzinbiler i Danmark.
Vores strategi skal hjælpe omstillingen på vej. Det kræver handling allerede i dag – og her vil Roskilde Kommune være med til at skubbe på udviklingen”, siger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

“De fleste borgere har gode muligheder for at oplade bilen hjemme. For de borgere, hvor der ikke er mulighed for at opstille el-ladestandere ved deres bolig, skal vi sammen med private aktører sikre offentligt tilgængelige ladefaciliteter så tæt på boligen som muligt,” siger formand for Plan- og Teknikudvalget, Daniel Prehn.
“Som kommune og som stor offentlig arbejdsplads ønsker vi at gå forrest. Vi vil tage et ansvar for, at omstillingen til eldrevne køretøjer fremmes, så kommunen selv bruger endnu flere elkøretøjer, og så vores ansatte har de bedste vilkår for, at pendle til og fra arbejdspladsen i elbil,” siger Daniel Prehn.

Oplægget til den nye strategi peger på 3 konkrete indsatser:

• Der skal være klynger af ladestandere på offentlige parkeringsarealer. Det betyder, at de eksisterende ladepunkter udvides til klynger på 3-4 ladestandere hvert sted og samtidig tidsbegrænses. Der kan yderligere etableres en klynge af ladestandere på havnen, som kan benyttes af havnens ansatte, besøgende og borgere i området.

• Ladestandere på kommunens ejendomme dobbeltudnyttes, så de gøres offentlige tilgængelige og dermed bliver til gavn for borgere uden parkering på egen grund og besøgende.

Den tredje indsats for at sikre mulighed for en solid og tilstrækkelig opladning til kommunens borgere skal være, at kommunen stiller sig i front for et samarbejde med leverandører, boligselskaber og private grundejere.

Fakta
DTU har gennemført beregninger for Dansk Elbilalliance der viser, at der i 2030 vil være 15.015 elbiler i kommunen, hvilket svarer til ca. 40% af privatejede biler. Dertil kommer de køretøjer, som er ejet af offentlige virksomheder.
Elbilerne kan vælge mellem tre typer opladning: hjemme, på destination og på farten.
66% af borgerne i Roskilde Kommune har mulighed for parkering på egen grund og 28% kan på samme måde parkere på fælles parkeringsarealer i tilknytning til deres bolig. Derfor kan hjemmeladning opfylde en markant del af ladebehovet hos kommunens borgere.
De resterende, der ikke har adgang til hjemmeladning, skal finde andre lademuligheder – såkaldt destinationsopladning. Dette dækker bl.a. over opladning på arbejdsplads, på besøg eller i forbindelse med indkøb og fritidsaktiviteter.
Endelig er der brug for opladning på farten. Det vil være lynopladere, som anvendes i forbindelse med længere ture, hvor man ikke ønsker at gøre ophold i længere tid undervejs. Disse opsættes primært på Statsvejnettet.
Med udgangspunkt i, at 66 % parkerer på egen grund og 28% på fælles parkeringsarealer, vil der i 2030 været et behov for 395 offentlige ladestandere.
Ladestanderbekendtgørelsen (LBK), der trådte i kraft i marts 2020, stiller krav til forberedelse og etablering af ladestandere både ved eksisterende bygninger, ved nybyggeri og ved væsentlige ombygninger.