Millioner til Viby Skole

Viby Skole og Østervangsskolen har på hver sin måde været igennem væsentlige ændringer i deres struktur, som nu udløser penge til nye faciliteter. Viby Skole har gennemført en sammenlægning af to skoler, og Østervangsskolen har fået overført 4.-6. klassetrin fra Vor Frue Skole.

– Jeg er glad for, at vi nu kan give Viby Skole et tiltrængt løft, så skolens to afdelinger kan indrettes mere optimalt i forhold til, hvordan eleverne er fordelt. Samtidig bliver der også mulighed for forbedringer på Østervangsskolen, siger Jette Henning, der er formand for Skole- og Børneudvalget.

Forvaltningen har sammen med skoleledelsen ved de to skoler udarbejdet forslag til renoveringer og bygningsmæssige ændringer.

Viby Skole har afdelingerne Ørstedvej og Bueager, som er de to tidligere skolers adresser. 0.-5. årgang er blevet samlet på Ørstedvej, og det har medført behov for nye udearealer, som er indrettet til aldersgruppen. Samtidig mangler skolen faglokaler til billedkunst samt håndværk og design. Derudover skal garderobe og toiletforhold ændres.

På afdeling Bueager, hvor elever fra 6.-9. årgang er blevet samlet, skal lokalerne gøres bedre egnede til at rumme eleverne fra de to tidligere skoler. Endelig skal IT i skolens hal opgraderes.

Østervangsskolen får som nævnt derfor også en andel, nemlig 1 mio. kr., af de afsatte midler. Pengene skal først og fremmest bruges til at udvide skolens musik- og billedkunstfaciliteter. Det er der behov for, efter der er kommet flere elever i 4. – 6. klasse fra Vor Frue Skole. Og så skal det ses i sammenhæng med, at skolen har en musikprofil.

Det er byrådet, der træffer den endelige beslutning om frigivelse af pengene, hvoraf en del finansieres af et lånetilsagn fra en statslig pulje.