Er de 27 indsatser for vand- og klimatilpasning rigtige?

Arkivbillede fra Viby 2017

Klima- og Miljøudvalget sender nu sine planer for at håndtere klimaforandringerne ud til kommentarer. Er vi på rette vej, spørger formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui. Der er 6 uger til at svare på, om planens 27 indsatser ruster kommunen til fremtidens klimaudfordringer.

“Helt tilbage i 2013 vedtog vi i byrådet en Strategi for Vand- og Klimatilpasning – og vi var godt i gang med at arbejde med, hvordan vi skulle håndtere store mængder regnvand, bland andet i Trekroner og på Musicon. Men så kom stormfloden Bodil i december 2013 og ændrede vores fokus, så vi siden har koncentreret os om at sikre de udsatte områder i kommunen mod oversvømmelse fra fjorden”, fortæller formand for Klima- og Miljøudvalget, Karim Friis Arfaoui.

Arbejdet med kystsikringen er nu næsten færdigt, og det politiske fokus er igen skiftet til at sikre kommunen mod øgede regnvandsmængder – og først længere ud i fremtiden at genoverveje sikringen mod øget vandstand i fjorden.

“Vores bud på de kommende 4 års prioriteringer er, at der på de områder hvor vi ved, at der er behov for at klimasikre – og løsningerne er kendte – der går vi i gang. Men der er også mange steder, hvor vi har brug for mere viden om, hvilke løsninger, der er nødvendige, og effektivt kan sikre området. Her vil vores fokus være at få skabt et stærkt beslutningsgrundlag.
I alt er det blevet til 27 indsatser. Men er der noget, vi har glemt? Og er der noget, der skal prioriteres anderledes? Her vil vi gerne have alle de input, vi kan få fra dem, der kender et lokalområde til bunds og ved, hvor skoen trykker”
, siger udvalgsformanden.

Fakta

Roskilde Kommunes handleplan for Vand- og Klimatilpasning findes på roskilde.dk/indflydelse. Det er muligt at kommentere planen frem til den 17. juni.

I forbindelse med Roskilde Kommunes engagement i DK2020 har kommunen forpligtet sig til løbende at opstille mål for, hvordan den gøres klimarobust frem mod 2050. De 27 indsatser understøtter disse mål.